Javna razgrnitev lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora OP-146

13.05.2020 Davorin P. 139