Javna razgrnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora MR-02

02.11.2020 Davorin P. (Občinski urad) 133
02.11.2020
Javna naznanila in razgrnitve
13.12.2020 do 00:00