Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2017 do 2021)
  • predsednica Alenka Zgubič, univ. dipl. prav.
  • namestnica predsednice Maja Sedak, univ. dipl. prav.
  • članica Brigita Marhold
  • namestnica članice Sonja Roškar
  • član Franc Kerenc
  • namestnica člana Nada Matjašič
  • član Peter Golob
  • namestnik člana Miro Vodušek