Zahteva za prenosljivost podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov