SPREMENJENO POSLOVANJE OBČINSKE UPRAVE OBČINE KUNGOTA