Ureditev ceste JP 695102 - odsek Kozjak - Gutman - Prejac - Colnarič

163
Lastni projekti
Zaključeno