Kolesarska pot Kungota - Maribor

786
2.360.950,00 EUR
Evropski strukturni in investicijski skladi, Evropski sklad za regionalni razvoj, Drugi viri, Proračun RS
1.029.742,00 EUR
V teku
Lokacija
Občina Kungota, 2201 Zgornja Kungota
Pot do lokacije
01.09.2022
31.12.2023