Javni razpis za štipendiranje nadarjenih dijakov in študentov v občini Kungota za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022

9. 7. 2021 Maja K. 811
09.07.2021
Javni razpisi in javni natečaji
04.10.2021 do 12:00
6.000,00 €
110-0002/2021
09.07.2021
Maja Kolmanič
maja.kolmanic@kungota.si
026550505