Popravek odloka o razveljavitvi odloka o taksi za obremenjevanje okolja komunalnih odpadkov

Predpisi, na katere predpis vpliva