Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del ureditvenega naselja za Gradiško III v občini Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva