Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva