Spremembe in dopolnitve Statuta občine Kungota

Predpisi, na katere predpis vpliva